• Kontakt

Kontaktné údaje                                                    

EV-mont, s. r. o.
Rakytovská cesta 6C
974 05 Banská Bystrica

 www.evmont.sk
 evmont@evmont.sk
IČO: 46736417
DIČ: 2023555369
IČ DPH: SK2023555369

Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK46 0900 0000 0050 3590 2488
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 22484/S.

Kontakty ľudia                                                                  Poruchový servis: 0907 076 348


Ing. Peter VARÁČEK
výkonný riaditeľ
0905 223 871


Ing. Jana Varáčková
obchodná činnosť
048/416 43 90


Soňa Psotová
finančná činnosť
048/414 36 10


Ing. Ľubomír Mikloško
inžinierska činnosť
0915 950 392
048/416 43 88
(volať v čase 10:00- 13:00)