• O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť EV-mont, s. r. o. pôsobí od roku 2012 stabilne na slovenskom trhu, kde poskytuje elektromontážne práce, opravu a údržbu elektrických zariadení a bleskozvodov vrátane trafostaníc a VN prípojok a k nim potrebné revízie. Medzi činnosti spoločnosti patrí tiež dodávka rozvádzačov, návrh kompenzácii, trasovanie a vyhľadávanie porúch na kábloch, komplexná odborná montáž a opravy svietidiel verejného osvetlenia ulíc a verejných priestorov. Spoločnosť zabezpečuje kompletný servis v oblasti slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov NN a VN od projektu až po kolaudáciu.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname podnikateľov pod číslom: 2019/6-PO-E1479

 

.

Prečo si vybrať nás:

 • dlhoročné skúsenosti v oblasti silnoprúdových rozvodov NN a VN, trafostaníc, verejného osvetlenia a bleskozvodov
 • dodáme rozvádzače bez obmedzenia napätia
 • zabezpečíme montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • poskytujeme kompletný servis od projektu až po kolaudáciu
 • kvalita prác je našou devízou
 • dodávky v požadovanom rozsahu a kvalite
 • orientácia na spokojnosť zákazníka
 • rýchla reakcia a nacenenie požadovaných prác
 • v prípade potreby zabezpečíme osobnú konzultáciu a navrhneme riešenie

Oprávnenia

Naša spoločnosť disponuje platnými oprávneniami na elektrické zariadenia:

- bez obmedzenia napätia
- v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
- Ministerstva obrany SR


 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu vydaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Zobraziť
 • opravy vyhradených technických zariadení elektrických (OU, R, M) a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu od Inšpekcii práce Ministerstva obrany SR Zobraziť

Osvedčenia

Sme držiteľmi platných osvedčení našich zamestancov a spolupracovnikov:

 • revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu vydaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o.   Zobraziť
 • odborná spôsobilosť v elektrotechnike na riadenie činnosti alebo prevádzky bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A vydané ELDUKO, s.r.o. Zobraziť
 • činnosť stavbyvedúceho vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov Zobraziť
 • činnosť stavebného dozoru vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov Zobraziť
 • práce pod napätím na elektrických inštaláciách NN
 • viazanie bremien
 • práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím horolezeckej a speleologickej techniky
 • obsluhovanie pracovnej plošiny
 • montáž káblových súborov pre NN a VN kábly do 35 kV od CELLPACK