EV-mont s.r.o.

Rakytovská cesta  6C,  974 05  Banská Bystrica                0 9 0 7   0 7 6   3 4 8


 

O  N Á S 

EV-mont, s.r.o.  Banská Bystrica  je spoločnosť zaoberajúca sa montážou, servisom a údržbou   NN  a  VN   elektrozariadení, spotrebičov a elektroinštalácie v klasickom, ale aj vo výbušnom prostredí. Realizované práce pripravíme od projektu až po OP/OS (odborné prehliadky a odborné  skúšky) s vypracovaním príslušnej Revíznej správy v zmysle platnej Vyhlášky č. 508 / 2009 Z.z.        PONÚKAME SLUŽBY PRE DOMÁCNOSTI, FIRMY AJ ORGANIZÁCIE 

  

© 2018 EV-mont | designed and powered by creoneo 
EV-mont s. r. o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica, evmont@evmont.sk